Geld voor onderzoek naar pulmonale hypertensie

AmericoAmerico Gebruiker
edited juni 2017 in Pulmonale hypertensie
NWO heeft VUmc-longarts Anton Vonk Noordegraaf een Vidi-subsidie van 600.000 euro toegekend voor zijn onderzoek naar pulmonale hypertensie.

Zijn project werd samen met 18 anderen uit 140 onderzoeksvoorstellen geselecteerd. Een Vidi-subsidie is bedoeld om ervaren onderzoekers in staat te stellen een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. Het gaat om een vijfjarig project.

Het onderzoek van longarts Vonk Noordegraaf richt zich op het hart van patiënten met pulmonale hypertensie. Bij deze dodelijke aandoening neemt de bloeddruk in de longslagader progressief toe. In eerste instantie lukt het de rechterhartspier zich aan te passen aan deze verhoogde bloeddruk. De hartspiercellen worden groter en de spier dikker. Na enige tijd geeft de rechterhartspier het echter op en overlijdt de patiënt. De oorzaak voor dit hartfalen is op dit moment niet bekend, noch is bekend waarom het moment van rechter hartspierfalen verschilt tussen patiënten.

Vonk Noordegraaf vermoedt dat zuurstoftekort in het centrum van de hartspiercel en een ontregelde energiehuishouding van de cel hier debet aan zijn. Het onderzoeksproject richt zich, naast het vinden van de oorzaak, ook op manieren om dit hartfalen te voorkomen.

Een deel van de subsidie zal worden gebruikt om twee promovendi aan te stellen. Daarnaast vergt het onderzoek zelf veel geld. Er is onder andere kostbaar nucleair onderzoek nodig om de stofwisseling en het zuurstofverbruik van de hartspiercellen te meten.

[size=7pt]Bron zorgkrant.nl[/size]

Reacties

 • AmericoAmerico Gebruiker
  Wat is Pulmonale Hypertensie?

  Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een zeldzame, progressieve en tot nu toe ongeneeslijke aandoening van de bloedvaten in de longen. Doordat de bloeddruk in de bloedvaten stijgt, krijgt het hart steeds meer moeite om het bloed door de longen te pompen. De rechter hartkamer vergroot zich. Het zuurstofgebrek en hartfalen zorgen ervoor dat de meeste volwassenen niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen of het huishouden en de zorg voor het gezin aan anderen moeten overlaten.

  Ook kinderen met PAH ondervinden grote beperkingen waardoor ze in een isolement terecht kunnen komen. Pulmonale Arteriële Hypertensie kan op alle leeftijden voorkomen en komt vaak bij vrouwen tussen de 20 en 30 jaar na de zwangerschap.

  Technische verhaal
  De geleidelijke vernauwing van de longvaten leidt tot een verhoging van de drukken. De gemiddelde druk in een normale slagader van de longen is 14 mm Hg. Bij een patiënt met pulmonale hypertensie ligt deze druk boven 25 mm Hg. Dit heeft na verloop van tijd gevolgen voor het rechter hartkamer, de pomp die het bloed door de vernauwde vaten stuurt. Het hart zet zich uit en kan minder en minder bloed door de longen pompen.

  Langzaamaan treden er signalen op van rechterhartinsufficiëntie:

  felle kortademigheid bij inspanning, oedemen van de onderste ledematen, leverstuwing gepaard gaand met pijn en toename van het levervolume.

  De rechter hartkamer drukt op de linker hartkamer, die minder kan opvullen en minder bloed zal pompen: de gewone bloeddruk gaat daardoor dalen. De gevolgen op lange termijn zijn ofwel hartfalen ofwel flauwvallen bij inspanning. De spontane evolutie lijdt meestal tot overlijden binnen de 2 à 3 jaar indien er geen behandeling wordt opgestart.

  Soorten Pulmonale Hypertensie
  Recent werd een nieuwe classificatie voorgesteld die rekening houdt met de vaatafwijkingen en met het effect van medicaties. Die deelt de PH als volgt in:

  1 [*]Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH)
    [*]Idiopatisch
    [*]Familiair
    [*]Geassocieerd met: bindweefselziekten, congenitale hartziekten, portale hypertensie, HIV,                geneesmiddelen, drugs, toxische stoffen en andere factoren
    [*]PAH met significante veneuze en/of capillaire betrokkenheid
    [*]Persistente pulmonale hypertensie van pasgeborenen
  2 [*]Pulmonale Hypertensie bij linkerhartfalen
    [*]Bij aandoeningen aan linkeratrium of-ventrikel
    [*]Bij kleplijden
  3 [*]Pulmonale Hypertensie bij longlijden en/of hypoxemie
    [*]Chronische obstructief longlijden (COPD)
    [*]Interstitieel longlijden
    [*]Slaapstoornissen; alveolaire hypoventilatie; chronische blootstelling aan grote hoogte
    [*]Aangeboren afwijkingen/ontwikkelingsstoornissen
  4 [*]Pulmonale Hypertensie als gevolg van chronische trombotische en/of embolische processen
    [*]Trombo-embolische obstructie van proximale longarteriën
    [*]Trombo-embolische obstructie van distale longarteriën
    [*]Embolieën van de long (o.a. tumor, parasiet, vreemd lichaam, beenmerg)
  5 [*]Diversen
    [*]Sarcoi
  6 [*]Sarcoïdose
    [*]Histiocytosis X
    [*]Lymfangiomatose
    [*]Sikkelcellen
    [*]Compressie van de longvaten van buitenaf (o.a. door adenopathie, tumor, fibroserende mediastinitis)
    [*]Stapelingsziekten

    [size=7pt]Bron stichting PHA Nederland[/size]
Log in of Registreer om te reageren.