Gen-mutatie veroorzaakt rook(nicotine)-afhankelijkheid.

Voor al die mensen die worstelen met hun rookverslaving en er door een longaandoening nu echt mee moeten stoppen.
Voor hen ook die willen weten waarom zo'n rookverslaving zo hardnekkig kan zijn.

Auteur: Benoit Forget at all.
Institute Pasteur, Paris
Gepubliceerd in het “Journal of Current Biology”.
Origineel: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31128-X


Nieuw Frans onderzoek laat zien waarom sommige rokers meer roken en vaker terugvallen door een bekende gen-mutatie die van invloed is op de receptoren in de hersenen die op nicotine reageren.

Nicotinic acetylcholine receptors (aAChRs ) zijn proteïnen die reageren op de neurotransmitter acetylcholine.
Deze neurotransmitters reageren ook op allerlei andere stoffen in bv. drug en medicijnen en stimuleren daarmee de aanmaak van dopamine. Dopamine zorgt ervoor dat de hunkering naar nicotine in stand blijft.
Elke receptor bestaat uit vijf sub-receptoren die soms onafhankelijk van elkaar en dan weer samen reageren op een stof. In dit geval nicotine.
https://www.nature.com/articles/aps200989

Een mutatie van het CHRNA5-gen dat ingrijpt op de nicotine sub-receptoren (α5 sub-receptor) correleert met een sterke toename van het risico van nicotine-afhankelijkheid.
Volgens de onderzoekers is 35% van de Europese en bijna 50% van de bevolking in het Midden-Oosten drager van deze genmutatie.

De onderzoekers hebben vervolgens deze genmutatie ingebracht in ratten en de effecten daarvan vergeleken met het gebruik van nicotine en de afhankelijkheid daarvan.
Ze ontdekte hierbij dat de mutatie leidde tot meer gebruik van nicotine in een steeds hogere dosis.
De mutatie zorgde ervoor dat, nadat de ratten gestopt waren met het gebruik van nicotine, ze steeds vaker zoekgedrag naar nicotine gingen vertonen.
Dit zou verklaren waarom zoveel rokers terugvallen naar het opnieuw roken van sigaretten.

“Dit onderzoek geeft ons de mogelijkheid om preciezer de impact van deze genmutatie te beoordelen in de verschillende stadia van de nicotine-afhankelijkheid”, zegt onderzoeker Benoit Forget.
“Het geeft een eerste verklaring voor de mechanismen die ervoor zorgen dat vele rokers telkens mislukken in hun stoppoging”. Benoit is een neurobioloog aan het Instituut Pasteur in Parijs.
https://www.pasteur.fr/en/press-area/press-documents/smoking-cessation-genetic-mutation-involved-relapse

Wat dit onderzoek nog meer laat zien, is dat een terugval te maken heeft met een verminderde zenuwactiviteit in dat gedeelte van de hersenen waar de hoogste concentratie α5 sub-receptoren zich bevinden.
Deze ontdekking biedt de mogelijkheid voor verder en diepgaander onderzoek naar medicijnen voor stoppen met roken.
“Het resultaat van dit onderzoek veronderstelt dat gerichtere ontwikkeling van medicijnen die de activiteit van deze α5-receptoren bevorderen, kan leiden tot tot een geringere tabaksconsumptie en het risico van terugval kan reduceren” zei Pasteur-onderzoeker Uwe Maskos.
Eerder onderzoek van Dr. Maskos naar dezelfde genmutatie liet zien waarom schizofreniepatiënten zoveel meer roken dan het gemiddelde en hoe deze patiënten geholpen kunnen worden middels nicotinetherapie.
De bevindingen van Maskos en zijn team laat zien hoe nicotine “direct van invloed is op het herstel naar een normale activiteit van de zenuwcellen die betrokken zijn bij psychische aandoeningen zoals schizofrenie”.
Een groot deel van dit onderzoek was gericht op de grote voordelen die nicotine heeft op het cognitief functioneren.
Het is al zeer lang bekend dat rokers minder bevattelijk zijn voor zietes als Alzheimer en Parkinson.
Dit wordt voor een groot gedeelte toegeschreven aan de beschermende werking van nicotine.
https://www.nature.com/articles/nm.4274
https://www.pasteur.fr/en/press-area/press-documents/how-nicotine-acts-brains-schizophrenic-patients

Hedendaags onderzoek richt zich nu o.a. op de mogelijkheid of nicotine van betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van medicijnen voor ADHD en andere cognitieve aandoeningen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Note 1.
Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd dit artikel vanuit het Engels te vertalen naar begrijpbaar Nederlands.
Taaie kost maar het zegt iets over waarom een rookverslaving zo hardnekkig kan zijn.
Misschien is roken toch gewoon een ziekte (aandoening) waar eventueel in de toekomst effectievere medicijnen voor kunnen worden gemaakt dan die er nu op de markt zijn.
Dit soort medicijnen bestaan overigens al zeer lang (bv. Tabex). De halve wereld gebruikt ze al 40 jaar bij rookstoppogingen maar in Nederland en een groot aantal andere EU landen vond men het nodig om die pilletjes te verbieden.
Waarom dat zo is, laat ik graag over aan ieders verbeelding.
http://www.stoprokenvandaag.nl/stop-met-roken/tabex-cytisine-helpt-effectief-en-snel-stoppen-met-roken/
____________________________________________________________________________________________________________________________
Note 2.
"Volgens de onderzoekers is 35% van de Europese en bijna 50% van de bevolking in het Midden-Oosten drager van deze genmutatie".
Misschien is deze genmutatie wel een verklaring waarom de daling van het aantal rokers stagneert en blijft hangen op +/- 25 a 30%.
Naast de ontwikkeling van nieuwe en effectievere medicijnen, kan het beschikbaar maken van alternatieve en veiligere manieren van nicotine-inname het aantal rokers nog wat terugdringen maar een rookvrije samenleving zoals allerlei extremistische pressiegroepen nastreven zit er met dit onderzoek niet in.
De realiteit is dat grofweg 1/3 van de bevolking bijzonder gevoelig is voor nicotine-afhankelijkheid. Daar helpt voorlopig geen moedertje lief aan.

Reacties

 • ballingballing Gebruiker

  Helaas weten we nog weinig van hoe en waarom het menselijk lichaam functioneert.
  Wel is het zo dat het bio-en genchemieonderzoek zich in een razendsnel tempo ontwikkeld.
  Dit onderzoek is er 1 van velen die in de toekomst zullen volgen en die een tipje van de sluier zullen oplichten.
  Dan bedoel ik "hard science" en nadrukkelijk niet het psychisch component van een verslaving zoals we die nu benaderen.
  Die zullen in de toekomst ook gedetermineerd gaan worden als biochemische processen.
  "Uitstel- en slachtoffergedrag" zijn producten van "de vrije wil" zoals wij die nu zien maar die "vrije wil" zal ook in de toekomst gezien worden als de uitkomst van biochemische processen (Zie Hariri, Homo Deus).

  In dit geval gaat het over hoe een dopamine-aangestuurde verslaving werkt en wat er eventueel aan te doen.
  Zoals ik al stelde in mijn Note 2. kan dit onderzoek wijzen op het feit dat roken een ziekte (aandoening) is die als zodanig benaderd dient te worden.
  Die constatering zal het beleid van negeren en/of verbieden van roken uiteindelijk onhoudbaar en moreel verwerpelijk maken. Men heeft nl. de plicht zieken te helpen.

  Dat kan mi. in de toekomst leiden tot:
  1. Een herwaardering van het anti-rookbeleid.
  2. De ontwikkeling van nieuwe en gerichte medicijnen.
  3. Het bevorderen van manieren van minder schadelijke nicotinetoediening.

  Punt 2. en 3. zijn al gedeeltelijk gerealiseerd en zoals gewoonlijk is punt 1. dat niet omdat het overheid/politiek gerelateerd is.
Log in of Registreer om te reageren.