20 % Nederlanders wil minder loon voor rokende werknemers

Anita2Anita2 Gebruiker
Dit las ik vandaag in het AD. Niet alleen minder loon, maar ook meer vrij voor niet-rokers.
Ik ben geschokt! In wat voor een wereld leven we eigenlijk nog? Is de Armageddon dan toch al gestart? Ik denk van wel als ik zo om me heen kijk.
Ik heb geen tijd verder in te gaan op de argumenten van domme mensen, die rokende werknemers willen discrimineren.
Oh, nu heb ik mijn werk ook onderbroken... weliswaar niet om te roken...

Reacties

 • LaurinaLaurina Gebruiker
  Anita, ben het helemaal met je eens. Dit wordt/is een krankzinnig land.. Begint op Stasi Duitsland te lijken.
 • hecklerheckler Gebruiker
  Ach---het AD heeft nogal vaak last van `wetenschappelijk`uitgevoerde onderzoeken.
  Alle `nieuws`is kennelijk beter dan geen nieuws.
 • Anita2Anita2 Gebruiker
  Wie is nog bang voor de islam? We roeien elkaar sowieso al uit...kunnen de moslims hun voordeel dan mee doen.
 • NckiieNckiie Gebruiker
  Ik als niet-roker vind het echt belachelijk dat mensen minder loon zouden willen voor rokers... en meer vrije dagen wil iedereen, of je nou rookt of niet rookt vind ik niet relevant hierin xD
 • joop60joop60 Gebruiker
  Alle aandacht voor het roken en dan wel in een
  negatieve "setting" is goed. Het zet mensen aan
  om na te denken over het roken dat zij doen.
  Persoonlijk vind ik dat het percentage wel mee valt
  en het plan zal wel nooit uitgevoerd worden.
  Wat het voordeel is voor de moslims en
  wat voor voordeel zij dan hebben ontgaat mij geheel.
 • Anita2Anita2 Gebruiker
  Als je als moslim al denkt aan de Jihad deel te nemen, hoef je dat niet meer te doen, want de niet-gelovigen roeien zichzelf/elkaar al uit o.a. door de hetze tegen de rokers door veel van de niet-rokers of omdat de wereld van de niet-gelovigen veel mensen ziek maakt middels verslavingen (alcohol, drugs, nicotine, eetverslaving, auto, industrieen, gokken, games etc) die die niet-gelovigen al ten gronde richt.
 • ballingballing Gebruiker
  Laten we aan dit onderwerp niet teveel aandacht besteden.
  Wat is de volgende stap? Verplicht euthanaseren?
  In dit geval is een Godwin wel degelijk noodzakelijk en effectief.
  Wanneer en waar hebben we zoiets eerder gezien?
  Wel een manier om de overbevolking op deze planeet aan te pakken. Er zijn ongeveer 3 miljard rokers op de wereld. Dat ruimt wel op. Ausrotten heette dat, geloof ik.

  Een letterlijk levensgevaarlijke redenering van mensen die hun ideeën en macht willen opleggen aan anderen.
  En wie volgt: Mensen boven een bepaald gewicht? Mensen die een wijntje drinken? Mensen die graag wat suiker in hun koffie gebruiken? Mensen die een varkenshaasje lekker vinden? Mensen met een "verkeerde" mening.....................................
  Hemel! We houden zo niemand meer over! Alleen de echt fanatieke milieu extremisten vinden dat de mensheid een plaag voor de planeet is en dus uitgeroeid moet worden. Behalve een kleine elite die op de winkel moet passen.

 • joop60joop60 Gebruiker
  @balling, ook nu doet de de verwijzing nog geen recht aan het gebeuren toen.
  Dat is het wezen van zijn stelling.
  Roken moet uitgebannen worden, niet de rokers.
 • ballingballing Gebruiker
  @joop60

  Ik ben het helaas niet met je eens, Joop.

  Er moet omwille van het behoud van een liberale samenleving altijd de mogelijkheid zijn voor wie dat wil om te roken. Om te doen wat hij/zij/het niet laten kan. Echter wel zolang daar anderen niet mee lastig worden gevallen.

  We leven gelukkig (nog) in een vrije samenleving maar de democratie wordt ernstig bedreigd door de terreur van allerlei minderheidsgroepen die hun opvattingen met alle middelen proberen door te drukken totdat de zo ontstane meerderheid e.e.a. sanctioneert en daarmee de minderheid terroriseert. Democratie is meer dan de helft + 1, Men houd rekening met de mening van de minderheid en respecteert de grondbeginselen van het humanitair recht.
  Zo'n voorstel druist overigens in tegen onze grondwet.

  Je zegt: "Roken moet uitgebannen worden, niet de rokers",
  Helaas is het zo dat vrijwel alle maatregelen die genomen zijn juist de rokers treffen. Men had ook kunnen kiezen voor bv. speciale rookcafés of restaurants. Men had dan meer recht gedaan aan de wensen van de rokers. Daar had iedereen zich in kunnen vinden maar men heeft gekozen de roker te treffen en niet het roken (inkomsten!). Denken dat het uitbannen van het roken uit de openbare ruimte leidt tot het verdwijnen van het roken, is een geval van struisvogelpolitiek optima forma. Zoiets van: Wat je niet ziet, is er niet.
  Domme en lompe politiek die geen rekening houdt met anderen, die meer vijanden maakt dan je lief is. Contraproductief en maatschappijontwrichthand. Alweer een deel van de burgers die het vertrouwen in de politiek heeft verloren.

  Kortom een onzinnig onderzoek/artikel wat enkel dient tot stemmingmakerij (agitprop) en "de zaak" van een rookvrije samenleving beslist geen goed doet.
 • joop60joop60 Gebruiker
  #10
  @balling
  Verontschuldig je niet voor een meningsverschil.
  Juist dan is democratie op haar best, zolang we met
  respect voor elkaars mening omgaan.
  Het zet mij op scherp om mijn mening zo duidelijk
  mogelijk te formuleren en erover na te denken.

  Ik vind dat de aandacht voor het roken en dan natuurlijk
  het stoppen met roken de laatste tijd afneemt.
  Ik hoor niets van de overheid of maatschappelijke organisatie meer,
  waar zij eerder met reclamespotjes en advertenties en aandacht in de media
  van zich lieten horen. Dat vind ik jammer omdat de missie nog niet
  geslaagd is. Elke aandacht, zelfs dit artikel in de AD, is beter dan geen aandacht.

  In een breder verband zeg je dat iedereen het recht heeft om zichzelf
  te gronde te richten, op wat voor manier dan ook.
  Dit zou een fundamentele verworvenheid in een liberale samenleving
  moeten zijn. Hierover moet ik nadenken en lezen wat anderen hierover zeggen.
  Misschien heb je een voorstel?
  Chronisch ziek zijn, depressieve gevoelens en gedachten over zelfmoord
  liggen in elkaars verlengde. Uit onderzoek blijkt dat depressieve gevoelens
  juist bij longpatiënten meer voorkomen als bij andere chronisch zieke
  patiëntgroepen. Ook voor mij is dit geen discussie op afstand.
  Ik heb er heel direct mee te maken (gehad).
 • Anita2Anita2 Gebruiker
  #11
  Joop60,
  Ik begrijp niet waarom jij begint over depressieve gevoelens en gedachten over zelfmoord.
 • joop60joop60 Gebruiker
  #12
  @Anita2
  Roken is ook een manier om jezelf kapot te maken, zoals velen hier
  zullen weten. Het is de vraag of zelfdestructie getolereerd moet worden.
  Zet vraagtekens bij wat iedereen als vanzelfsprekend aanvaardt.
 • Anita2Anita2 Gebruiker
  #13
  Zelfdestructie wordt in Nederland niet geheel getolereerd. Maar wie denkt het recht te hebben, iets al dan niet te tolereren?? Ik denk, dat een behoefte om iets te willen tolereren voortkomt uit controledwang. En uiteindelijk heb je als individu toch gewonnen, want als jij kiest voor de dood, kan iemand tolereren wat hij wil, echter zonder succes.
 • ballingballing Gebruiker
  #14 edited juni 2018
  @joop60
  Mooi hoe je het democratisch discours beschrijft.
  Juist in de uitwisseling van ideeën en meningen ligt de sleutel tot vooruitgang (progressief!).
  Het elkaar moralistisch de maat nemen en beschuldigen van de meest ernstige eigenschappen toont juist het gebrek aan respect of de totale afwezigheid ervan. U kent het wel: De riedeltje discriminatie, racist, ....-ontkenner, rechts-extremist etc......

  In 1648 sloten een aantal Europese landen de Vrede van Westfalen. Hier ook wel de Vrede van Munster genoemd. Men kwam overeen dat het verzet van oa. de Republiek der Zeven Provinciën tegen de (Spaanse) koning gerechtvaardigd was en zo de opstand (80 jarige Oorlog) een legitiem karakter kreeg.
  Voor die tijd ging men ervan uit dat het gezag van de Kroon van God gegeven was en dus onaantastbaar (absolutisme).
  Dit verdrag is de basis van al ons denken en handelen aangezien het het recht van zelfbeschikking der volkeren vastlegt. Het legt ook de basis voor de verdere ontwikkeling naar liberale op democratie gebaseerde samenlevingen. Niet voor niets is de Nederlandse "Acte van Verlatinghe" (1581) de inspiratie voor de Amerikaanse Grondwet geweest. Deze is de meest liberale Grondwet ter wereld en legt met name de rechten van de burger (individu) vast.*

  En daarmee komen we tot de kern van de zaak: In hoeverre heeft de staat het recht de burgerlijke rechten (van het individu) te beknotten? John Locke en Edmond Brurke zeggen daarover: Alleen als de rechten van andere individuen worden geschonden.

  Zij die het individu de feitelijk mogelijkheid om te roken willen ontnemen, schenden m.i. de grondbeginselen en uitgangspunten van de moderne democratische rechtstaat. De meerderheid houdt dan geen rekening met de wensen van de minderheid (terreur van de meerderheid). Dit geld ook voor bv. levensbeëindiging.

  En dan kom ik weer terug op 1648 en het zelfbeschikkingsrecht.
  (Politieke) macht is niet van God gegeven.
  Het leven is niet van God gegeven.

  De mens is soeverein en heeft het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking.

  Een ieder die dat wil beperken is belust op macht over de ander en een despoot in wording.

  * Misschien interessant om op te merken: De Amerikaanse grondwet is gebaseerd op het idee dat de burger beschermt dient te worden tegen de overheid. Het begint ook met The First Amendment. Een opsomming van de rechten van de burger.
  De meeste Europese Grondwetten en ook de Nederlandse gaan uit van het idee dat de staat beschermt dient te worden tegen de burger. Onze grondwet begint dan ook met een opsomming van de verboden van de burger.
  Zie hier het duidelijke verschil tussen Amerika en Europa en een van de redenen waarom het hier telkens weer uit de hand loopt.
 • lokoslokos Gebruiker
  Anita2 schreef: »
  Dit las ik vandaag in het AD. Niet alleen minder loon, maar ook meer vrij voor niet-rokers.
  Ik ben geschokt! In wat voor een wereld leven we eigenlijk nog? Is de Armageddon dan toch al gestart? Ik denk van wel als ik zo om me heen kijk.
  Ik heb geen tijd verder in te gaan op de argumenten van domme mensen, die rokende werknemers willen discrimineren.
  Oh, nu heb ik mijn werk ook onderbroken... weliswaar niet om te roken...

  Ik ken het artikel niet, maar zou het niet eerder draaien rond het feit dat rokers veel vaker pauzes nemen (rookpauzes) ?
  Ik herinner me effectief een wetenschappelijk onderzoek waaruit bleek dat rokers op een dag toch wel tot een half uur minder werken omwille van de rook pauzes. Veel werknemers hebben het daar effectief (en in zekere mate terecht) moeilijk mee.
  Compensaties zijn er ook vaak niet.

 • NckiieNckiie Gebruiker
  @lokos waarschijnlijk wel. Maar bij het bedrijf waar ik stageloop, rookt iedereen in de lunchpauze en verder echt niet! De rest van de tijd werkt iedereen gewoon. Heb ook bij een bedrijf gewerkt waar mensen om het uur rookpauze namen, kwam inderdaad oneerlijk over. Werkgevers zouden hier gewoon een lijn in moeten trekken.
 • lokoslokos Gebruiker
  Nckiie schreef: »
  @lokos waarschijnlijk wel. Maar bij het bedrijf waar ik stageloop, rookt iedereen in de lunchpauze en verder echt niet! De rest van de tijd werkt iedereen gewoon. Heb ook bij een bedrijf gewerkt waar mensen om het uur rookpauze namen, kwam inderdaad oneerlijk over. Werkgevers zouden hier gewoon een lijn in moeten trekken.

  Het sentiment bij veel niet-rokers is nu eenmaal dat rokers vaker pauze nemen.
  Dit sentiment is misschien niet terecht, maar je geeft zelf aan dat je in zo'n bedrijf hebt gewerkt waar rokers vaker pauze hadden. Het is dus met andere woorden te begrijpen dat mensen er voor te vinden zijn.

  Ik zeg trouwens nergens dat het terecht is.
 • NckiieNckiie Gebruiker
  @lokos was wel 10 jaar geleden, geen idee of dat nu ook nog zo is. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat niet eerlijk vinden of denken dat het nog steeds zo is. Gelukkig heb ik ook gezien dat het anders kan:)
 • MiraNovemberMiraNovember Gebruiker
  Ik vind het ook allemaal een beetje overtrokken hoor. Je kunt toch niet iedereen langs 1 meetlat leggen? Koffie drinkers korten op hun koffietijd, kletskousen een ultimatum geven op hun woorden en mensen met een zwakke blaas hun plastijd limiteren? Het hoeft allemaal niet gestimuleerd te worden, maar de vrijheid moet er wel zijn vind ik.

  Wel is juist in New York vastgesteld dat als je roken niet toestaat behalve op de daarvoor bestemde plaatsen, veel mensen het roken uiteindelijk stoppen of verminderen omdat je er behoorlijk veel moeite voor moet doen om op zo'n plek te komen. Is natuurlijk toch weer een winpuntje.
 • ballingballing Gebruiker
  #20 edited augustus 2018
  MiraNovember schreef: »
  Wel is juist in New York vastgesteld dat als je roken niet toestaat behalve op de daarvoor bestemde plaatsen, veel mensen het roken uiteindelijk stoppen of verminderen omdat je er behoorlijk veel moeite voor moet doen om op zo'n plek te komen. Is natuurlijk toch weer een winpuntje.

  Dat bewuste onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente New York.
  Nogal wieddes dat er dan een voor hen positief resultaat uitrold.
  Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Log in of Registreer om te reageren.