PEA of PTE

Mijn vrouw heeft afgelopen maandag op het VUmc het advies gekregen om een operatie [PEA / PTE] te laten uitvoeren waarbij de stolsels die in de loop van de tijd door verschillende longembolieën in de longslagader zijn opgehoopt verwijderd worden waardoor de verhoogde druk in de longslagader [waarschijnlijk] zal verdwijnen en de doorbloeding weer normaal wordt. Men noemt dit pulmonale endarteriëctomie [PEA] of pulmonale trombo-endarteriëctomie [PTE]. Dit is een heftige operatie, te vergelijken met een openhartoperatie die niet geheel zonder risico is.

Ze ziet erg op tegen de ingreep, vindt het razend moeilijk om de beslissing wel/niet te nemen en daarom vragen wij ons af of er misschien iemand is die eenzelfde ingreep heeft ondergaan en die ons uit eigen ervaring kan vertellen hoe de ingreep ervaren is en of het resultaat bereikt is. Misschien wordt het nemen van de beslissing daardoor wat makkelijker.

Bij voorbaat dank voor uw reactie(s)

Fred en Jirina Plantinga - Svejdova
Log in of Registreer om te reageren.