Toestemming is vereist alvorens hier een oproep mag worden geplaatst!

Dit topic is gesloten
MarkMark Gebruiker
edited mei 2014 in Onderzoeken en Enquêtes
Er dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan het Longfonds (via info@longforum.nl) voor het plaatsen van een oproep voor een onderzoek en/of enquête. In de aanvraag graag vermelden wat het onderzoek behelst, voor welke organisatie c.q. opleiding het is en de inhoud van het onderzoek kort beschrijven.

Er is alleen plaats voor onderzoeken welke onderdeel uit maken van studie opdrachten en onderzoeken van niet commerciële instellingen. Onderzoeken van commerciële instanties worden geweigerd.

Aangezien een onderzoek altijd tot resultaten en een conclusie leidt vragen wij om deze na afloop van het onderzoek in beknopte vorm in het betreffende topic te plaatsen.
Uiteraard kun je niet een heel onderzoeksrapport plaatsen maar een beknopte weergave is wel gewenst. Als je meewerkt aan een onderzoek wil je uiteindelijk ook weten waar dat onderzoek toe leidt, zeker omdat we alleen onderzoeken toelaten welke interessant zijn voor de leden.

Oproepen welke zónder voorafgaande toestemming worden geplaatst worden zondermeer van het forum verwijderd. Aanvragen van commerciële instellingen worden eveneens geweigerd en verwijderd.
Dit topic is gesloten