Mensen met COPD gezocht voor eenmalig interview over lichaamservaring bij u thuis

De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht doet onderzoek naar de lichaamservaring van chronisch zieken. We zijn op zoek naar mensen die COPD hebben en hun ervaringen met ons willen delen.

Het leven van mensen met een chronische longziekte zoals COPD kan ruw verstoord worden door een beschadiging van de longen. Mensen met COPD hebben minder zuurstof en daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Toch vinden mensen met COPD vaak een manier waarop ze zich op een zo goed mogelijke manier kunnen verhouden tot hun lichaam. Denk maar aan de uitspraak ‘ik heb geleerd om naar mijn lichaam te luisteren’. Maar wat is dat ‘luisteren’ precies? Dit onderzoek heeft als doel om de lichaamservaring van mensen met COPD beter te begrijpen. We onderzoeken of en op welke manier signalen en gewaarwordingen van het lichaam als behulpzaam worden ervaren om op een zo goed mogelijke manier te leven met de ziekte COPD.
Meer inzicht in hoe mensen met COPD hun lichaam ervaren, kan zorgverleners gevoelig maken voor de leefwereld van mensen met een chronische longziekte zoals COPD. Het kan hen helpen om de juiste vragen aan mensen met een chronische aandoening te stellen. Daarnaast kunnen de resultaten ertoe leiden dat mensen met COPD beter kunnen gaan reageren op de telkens veranderende symptomen en kan het bijdragen aan een hernieuwde grip op het leven en welzijn.

Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd onder mensen met Multiple Sclerose en onder mensen zonder chronische ziekte.

Wanneer u mee wilt doen aan dit onderzoek en/of wanneer u meer informatie wilt hebben over dit onderzoek kunt u een mail met uw contactgegevens sturen naar h.vandermeide@uvh.nl (Mw. H. van der Meide). We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Het interview zal bij u thuis plaatsvinden of op een plek van uw voorkeur of via skype. Het streven is om de interviews in de maand oktober 2017 af te nemen. De duur van het interview zal waarschijnlijk tussen 1 en 2 uur liggen en kan overdag of in de avonduren plaatsvinden. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Log in of Registreer om te reageren.