Acos

Het Astma/COPD overlapsyndroom. Meer dan 40% van de patiënten met COPD hebben een astma-historie en astma is een bewezen risicofactor voor COPD. De behandeling is gesplitst – alleen voor astma of alleen voor COPD. Naar mate patiënten ouder worden, is het moeilijker om het onderscheid te maken tussen astma en COPD. ACOS wordt gekarakteriseerd door een blijvende verminderde luchtstroom, gecombineerd met meerdere symptomen die geassocieerd zijn met zowel astma als COPD. ACOS heeft meer gevolgen voor de patiënt dan wanneer er alleen sprake is van astma of COPD: meer aanvallen, mindere kwaliteit van leven, sneller minder worden van de longfunctie en meer ziekenhuisopnamen.